Golvvärme befintlig del

Golvvärmerören la vi på det befintliga golvspånet, men ryckte först bort alla gamla plastmattor så att golvet kan andas. Metoden går ut på att man lägger glespanel med en glipa där värmeplåt och slang får plats. Vissa platser där slangen går parallellt med golvbrädorna eller in mot fördelarskåpet blir det lite knöligare. När golvplankorna sen ska skruvas vill man vara säker på att man inte skruvar i något rör.

I hallen flytspacklade vi. Där ska det så småningom bli klinker.