Planen

Planen för utbyggnad i korthet är:

 • Både jag och min fru är tjänstlediga 1 år. Start i sommar. Ingen av oss är hantverkare till yrket, men ganska händiga.
 • Inställningen är att göra så mycket som möjligt själva
 • Vi kommer bo kvar i det befintliga huset under bygget, planlösningen är anpassad efter detta.
 • Lösvirke, sedumtak, Velfac-fönster
 • Taket på gamla huset byts ut för att passa in med tillbyggnaden
 • Min bror (som är snickare) kommer hjälpa till på heltid under ca två månader, inte nödvändigtvis sammanhängande men förmodligen mest i början.
 • En KA och en konstruktör som lovat att supporta oss lite mer än vanligt
 • Klart på ett år, slutbevis sommaren 2019

Det jobb vi inte tänker göra själva är:

 • El
 • VVS
 • Gräva och gjuta platta
 • Tak, allt över underlagspapp (låglutande tak med takpapp och svetsning)
 • Eventuellt plåtarbeten